Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย Ep.1-6 [ซีรี่ย์ฝรั่ง]

Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5

Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5  เรื่องราวเนื้อหานี้อยู่ในขณะที่ทุกคนในแก๊งต่างท้าทายอำนาจของคุณฮันนี่ในโรงเรียนมัธยมริเวอร์เดล จั๊กเฮ้ดลงมือเขียนผลงานชิ้นใหม่ที่ใช้ทั้งเหตุการณ์จริงและเรื่องแต่งมาดำเนินเรื่องผสมกันนั้นเอง…………